aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Wyróżnienie i podziękowanie dla ChSD
 data: 2013-05-29Oddział:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w czasie uroczystej gali otrzymało wyróżnienie i podziękowanie za wieloletnią działalność na rzecz pomocy dziecku w powiecie olkuskim.
Dnia 24 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się konferencja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu pt. Dziecko w Systemie Pomocy Społecznej w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.

Celem konferencji było zweryfikowanie i wgląd jak system pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej lub zagrożonej sytuacji rodzinnej działa poprzez rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo wychowawcze, rodziny zastępcze, ośrodki terapii uzależnień dzieci i młodzieży.

Głos w konferencji zabrali eksperci w tej dziedzinie, między innymi Henryka Krzywonos-Strycharska i Iwona Anna Wiśniewska.

Wszelakimi formami wsparcia rodziny zajmują się głównie powiaty i gminy oferujące konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, mediacje, terapię w rożnych formach ,grupy wsparcia i grupy samopomocowe. Nowym rozwiązaniem jest także pomoc asystenta rodziny niewydolnej wychowawczo. Te zadania które leżą po stronie samorządu terytorialnego , np. powiatu mogą realizować także organizacje pozarządowe. W tym przypadku Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne działające zgodnie ze statutem, m.in.w obszarze pomocy społecznej od kilku lat wywiązuje się z zadań z tym związanym, prowadząc od 10 lat Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

W Kluczach placówka ta działa sprawnie mając na celu rehabilitacje i rewalidację swoich podopiecznych. Dzięki działalności WTZ niepełnosprawne dzieci po skończeniu 18 r.ż. Mają możliwość pracy w grupie pod kierunkiem terapeuty zajęciowego, w kierunku uczenia się niezbędnych czynności związanych z obowiązkami i czynnościami dnia codziennego, umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej, nauki wartości pieniądza, usprawniania umiejętności manualnych np. wyszywanie, krawiectwo, malowanie a także pielęgnacja ogródka i opieka nad zwierzętami.Tu podaj tekst alternatywny

Prezentacja multimedialna Starosty Olkuskiego "Dziecko w systemie Pomocy Społecznej w Powiecie Olkuskim"


Tu podaj tekst alternatywny

Gość specjalny Henryka Krzywonos "Kobieca Ikona Solidarności" opowiedziała o tworzeniu rodzinnego domu dziecka


Tu podaj tekst alternatywny

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.