aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Dąbrowski CIS zmienia codzienną rzeczywistość
 data: 2013-09-23Oddział:
Trzy miesiące pracy uczestników projektu Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej wystarczyły, aby zmienić wizerunek budynku schroniska dla bezdomnych, mieszącego się przy ul. Wapiennej 17
Budynek schroniska będący również siedzibą CIS-u, wymagał gruntownego remontu. Jeszcze w czerwcu br., kiedy ruszał Dąbrowski CIS, było widać ogrom prac jaki stoi przed jego uczestnikami. Zarówno pomieszczenia wewnątrz budynku, jak też jego elewacja i obejście wokół, były w złym stanie. Już dziś widać owoce pracy beneficjentów projektu. Poszczególne pracownie realizując swoje zadania zmieniają wizualnie miejsce swojej pracy.

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Uczestnicy pracowni malarsko-wykończeniwej wyremontowali pomieszczenia biurowe, w których mieści się CIS, a także 2 łazienki. Ponadto odnowili korytarz mieszczący się na parterze budynku (uczyli się gruntować, malować, dobierać i łączyć kolory, montować armaturę i urządzenia sanitarne, kłaść panele podłogowe, układać glazurę i terakotę oraz fugować). Z kolei uczestnicy pracowni ogólnobudowlanej realizowali prace związane z ociepleniem budynku schroniska. Tym samym nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu: przygotowania podłoża do wykonania ocieplenia (urabianie kleju, mocowanie styropianu, zatapianie siatki). Kolejna pracownia – zieleni miejskiej, podjęła się zadbania o obejście wokół schroniska. Wytyczono teren pod sadzenie krzewów ozdobnych, na przygotowanym terenie ułożono obrzeża betonowe, wyłożono agrowłóknine, posadzono krzewy ozdobne. Uczestniczki tej pracowni nabyły również wiedzę z zakresu obsługi i konserwacji narzędzi i urządzeń mechanicznych, używanych w pracowni zieleni miejskiej

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Nie zastąpiona okazała się pracownia gastronomiczna. Jej uczestniczki codziennie przygotowują smaczny posiłek regeneracyjny dla uczestników CIS-u oraz mieszkańców schroniska. Prócz sycącego dania obiadowego, Panie pieką ciasta. Uczestniczki tej pracowni z każdym dniem swojej pracy stają się bardzo dobrze wykwalifikowanymi kucharkami. Prócz szlifowania swoich kulinarnych umiejętności Panie zapoznają się z zasadami korzystania z urządzeń wykorzystywanych w kuchennych pracach. To praktyczne kształtowanie umiejętności uzupełniane jest o codzienne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz prawnika. Uczestnicy CIS-u doświadczając tego wsparcia, podejmują kroki zmierzające do powrotu na rynek pracy. Odbudowanie wiary we własne siły, próby walki z nałogami sprawiają, iż zmienia się ich nastawienie dotyczące roli na rynku pracy. Profesjonalne przygotowane dokumenty aplikacyjne, nabywanie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, kontaktu z potencjalnym pracodawcą sprawiają, że chętniej podejmują próby poszukiwania pracy. Z drugiej również strony intensywna praca psychologa pomaga im przezwyciężyć własne słabości i dodatkowo zmotywować do podjęcia próby zmiany dotychczasowego życia. Ponadto praca pracownika socjalnego oraz prawnika sprawiają, iż uczestnicy Dąbrowskiego CIS-u, mogą liczyć na pomoc i nie pozostają ze swoimi codziennymi problemami sami.

Tu podaj tekst alternatywny

Prócz konkretnych umiejętności zawodowych nabywanych w poszczególnych pracowniach, uczestnicy, którzy są osobami długotrwale bezrobotnymi, stają się osobami odpowiedzialnymi zawodowo, sumiennymi i zdyscyplinowanymi. Do swoje pracy – Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej, przychodzą chętnie.
Projektu Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej realizowany jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianiu sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tu podaj tekst alternatywny

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.