aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Zamówienie publiczne - samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
 data: 2013-12-10Oddział:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej w dalszej części „PZP” (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.).

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu prawidłowego przygotowania oferty.


Dokumenty do pobrania: TUTAJ

Zapytanie do przetargu

Zapytanie do przetargu 2

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.