aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Konferencja Katowice
 data: 2013-12-16Oddział:
W dniu 5.12.2013 w budynku Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja pt. Organizacja opieki nad dzieckiem pracownika – możliwości pracodawcy
Na spotkanie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracodawców, władz rządowych oraz samorządowych a także rodziców. Wydarzenie miało na celu promocję rozwiązań pracodawców na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników a także podsumowanie projektu partnerskiego realizowanego w Katowicach przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz Firmę MARKO. Projekt nosi tytuł

Klub Dziecięcy w Bajkowej Krainie – filia Przyzakładowego Centrum Zabawy i jest realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konferencję rozpoczął odczyt listu od Pani Sekretarz Stanu Ireny Wóycickiej oraz fragment wystąpienia Posła Jerzego Ziętka, który z mównicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poinformował o organizowanej konferencji w Katowicach podkreślając wagę tematów poruszanych podczas spotkania.

Otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski, który dzielił się swoimi spostrzeżeniami jako pracodawca ale także rodzic oraz podkreślił iż w wymiarze podejścia pracodawcy do kwestii zatrudnienia przyjaznego rodzinie istnieje konieczność zmiany.

W następnej części konferencji trzy podmioty realizujące działania związane z zapewnieniem opieki dla małych dzieci na terenie regionu śląskiego prezentowały swoje działania . Część dobrych praktyk rozpoczęła prezentacja Pani Justyny Frączek Kierownika społecznego Przyzakładowego Centrum Zabawy w Łazach. Otworzony w roku 2009 roku Klub dziecięcy miał na celu wsparcie pracowników Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynne (ChSD) w momencie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Obecnie działalność placówki rozwinęła zasięg pomagając rodzicom z całej gminy łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe.

Następnie wystąpiła Pani Katarzyna Kulik prezentując przedszkole utworzone przez jednego w większych pracodawców śląskich - Arcelor Mittal w Dąbrowie Górniczej. Firma postanowiła stworzyć placówkę w której obecnie przebywa 100 dzieci. W ramach zajęć przedszkolnych dzieci mają możliwość uczestniczenia w szerokiej gamie aktywności i warsztatów.

Część Dobrych Praktyk zakończyła prezentacja Pani Marioli Kocjan która prowadzi w Katowicach Żłobek Bajkowa Kraina. W 2012 roku wspólnie z ChSD powstał pomysł stworzenia filii Przyzakładowego Centrum Zabawy w Katowicach i tak od stycznia br. przy ulicy Gliwickiej 224 działa Klub Dziecięcy oferujący 30 miejsc dla dzieci w wieku 1-3 dla rodziców z terenu aglomeracji śląskiej powracających do pracy. Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku. Pani Monika Rościszewska – Woźniak psycholog kliniczny dziecka, edukatorka, Prezes Zarządu Instytutu Komeńskiego, autorka programu przedszkola integracyjnego w Warszawie wygłosiła wystąpienie dotyczące jakości opieki małych dzieci oraz standardów wyznaczanych przez fundację Komeńskiego w kontekście ustawy o opiece nad dziećmi.

Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz lecz także pracodawców oraz rodziców. Ekspertami w naszym panelu byli:

dr Jadwiga Gierczycka – rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im gen Jerzego Ziętka
Pan Marek Mróz – Dyrektor Biura Poselskiego Jerzego Ziętka
Pani Dorota Wójtowicz - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego
Pani Magdalena Godyń -HR Manager, Work Express Sp. z o.o.
Pani Teresa Sładek – uczestnik projektu rodzic oraz przedsiębiorca.

Po konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia działań Stowarzyszenia oraz zdjęć z Katowickiej Bajkowej Krainy. Podczas panelu poruszane były m.in. następujące zagadnienia sposoby udoskonalaniu prawa dotyczącego opieki edukacji małych dzieci, a jednocześnie poprawy sytuacji młodych rodziców na rynku pracy

rozwiązania jakie mogą wprowadzić pracodawcy? – jakie korzyści z wprowadzenia ruchomego czasu pracy statystyki udzielonych dotacji ze środków publicznych - czego pracodawca, który chce urządzić opiekę dla dzieci w miejscu pracy może oczekiwać od Programu Maluch Na zakończenie konferencji osoby zaproszone miały możliwość udziału w dyskusji wspólnie z panelistami oraz zadawania pytań.

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do naszej galerii zdięć z konferencji (profil Facebook):

GALERIA

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.