aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 PODSUMOWANIE PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU- Dąbrowa Górnicza
 data: 2014-01-20Oddział:
Zakończyła się właśnie I edycja „Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej”. Wzięło w niej udział 20 długotrwale bezrobotnych osób po 45 roku życia z terenu Dąbrowy Górniczej.
W ciągu ostatnich 7 miesięcy uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w pracowniach gastronomicznej, zieleni miejskiej, ogólnobudowlanej bądź malarsko-wykończeniowej. Zajęcia z instruktorami miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W ramach praktycznej nauki zawodu uczestnicy wykonali wiele prac na rzecz Ośrodka przy ulicy Wapiennej 17. Efektem pracy panów z pracowni ogólnobudowlanej i malarsko-wykończeniowej są m. in. ocieplone ściany, wyremontowane łazienki, jadalnia i pomieszczenia biurowe, winda towarowa w kuchni. Uczestniczki z pracowni gastronomicznej przygotowywały posiłki regeneracyjne dla uczestników i obiady dla mieszkańców Schroniska, w którego budynku mieści się CIS, jak również potrawy na inne specjalne okazje.
Panie z pracowni zieleni miejskiej dbały o porządek na terenie ośrodka oraz zostawiły po sobie trwały ślad w postaci posadzonych wokół budynku krzewów ozdobnych. Budynek oraz jego obejście wymaga jeszcze wielu prac remontowych, co będzie zadaniem dla uczestników kolejnej edycji, która rozpoczęła się w styczniu br. Nabyta w ten sposób wiedza została sprawdzona 20.12.2013 r. na egzaminie końcowym. Wszyscy, którzy do niego przystąpili, uzyskali wynik pozytywny i otrzymali certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia zawodowego. Uczestnikom jeszcze raz gratulujemy. Oprócz kwalifikacji zawodowych, beneficjenci podnosili także swoje kompetencje psychospołeczne oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Podczas warsztatów grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym mieli możliwość zdobywania praktycznej wiedzy i wspólnej integracji, mogli również liczyć na stałą pomoc pracownika socjalnego i prawnika.
Urozmaiceniem zajęć w CIS były różne wydarzenia społeczno-kulturalne. Uczestnicy we wrześniu wzięli udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej, w październiku odbyły się pieczonki integracyjne, a w grudniu wspólna Wigilia uczestników, pracowników i mieszkańców Schroniska.
Mamy nadzieję, że kompleksowe wsparcie już wkrótce zaowocuje znalezieniem zatrudnienia przez część uczestników. Pozostali wciąż mogą liczyć na pomoc w tym zakresie. Centrum jest otwarte dla wszystkich, będzie wspierać również byłych uczestników w trudnym procesie poszukiwania pracy.
Nagrodą za wysiłki kadry CIS są podziękowania i pozytywne opinie uczestników I edycji o projekcie „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”.


Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.