aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 IV Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej w Kluczach
 data: 2014-11-03Oddział:
W dniach 28 i 29 października w Kluczach odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Tym razem organizatorami byli Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Instytut Rozwoju Służb Społecznych z Warszawy. W "Dworku nad rozlewiskiem" obradowali członkowie Konwentu, którzy stanowią głos doradczy w sejmie w sprawach praktycznego zastosowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz bieżącego funkcjonowania Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

W imieniu własnym i całej gminy w części oficjalnej gości z całej Polski przywitali: Ilona Szczęch - z-ca wójta gminy Klucze oraz Daniel Wołkiewicz - prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. O szczególnie istotnych faktach z 10-letniego istnienia i praktycznej realizacji Ustawy przez podmioty mówiła Krystyna Wyrwicka - dyrektorka Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Najważniejsze aspekty wprowadzania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz realizację zatrudnienia wspieranego omówiła pani Barbara Adamuszek dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu. Centra Integracji Społecznej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne przedstawiły krótkometrażowy film a Klub Integracji Społecznej w Kluczach omówił Ryszard Kamionka - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo ważnym wystąpieniem była wypowiedź Kazimierza Karolczaka - wicemarszałka woj. śląskiego nt środków finansowych przeznaczonych na rozwój podmiotów ekonomii społecznej w kilkuletniej perspektywie poparta komentarzem Jarosława Wesołowskiego - dyrektora wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego urzędu marszałkowskiego w Katowicach.
O standardach współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w centrach i klubach integracji na przykładzie Dąbrowy Górniczej opowiedziała Bożena Borowiec - z-ca dyrektora MOPS w tym mieście, a obecnie dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Dopełnieniem wystąpień było przedstawienie wniosków z Raportu Najwyższej Izby Kontroli przez Jolantę Okrzeję - pracownika Depratamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS oraz Sprawozdanie z działania Rady Konwentu za rok 2013 przez Andrzeja Trzecieckiego - pracownika Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, prowadzącego sekretariat Konwentu.
W części drugiej zaplanowano warsztaty tematyczne dla uczestników, które poprowadzili: Agnieszka Winczewska - kierownik CIS Łazy i Zawiercie, Beata Szczygieł - trenerka w zakresie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Witold Ekielski - kierownik CIS Wieprz, Paweł Wiśniewski - kierownik KIS Janów Lubelski i Andrzej Trzeciecki - twórca i pomysłodawca Konwentu. Warsztat miał na celu omówienie tematyki związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy poprzez zatrudnienie wspierane, możliwości zacieśniania współpracy trójsektorowej w zakresie realizacji usług w centrach i klubach integracji społecznej, wymiany doświadczeń w bieżącym funkcjonowaniu i finansowaniu podmiotów. W drugim dniu dokonano zmian w Regulaminie Konwentu i wybrano nową Radę.

GALERIA na stronie Facebook

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.