aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Kierownik - oferta nr 01/2017/DDPW/ ChSD
 data: 2017-05-24Oddział: Klucze-Siedziba główna
Nadesłane oferty na kierownika DDP z miejscami hostelowymi w Witowie nie spełniały wymogów formalnych. Mając na uwadze powyższe wydłużamy nabór na stanowisko kierownika do dnia 31.05.2017r do godz. 12.00. Decyduje data wpływu. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej 02.06.2017r.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach Ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I- Kierownik Dziennego Domu Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych w Witowie gm. Irządze w ramach projektu konkursowego ?Genesis- Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych? dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

II. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony.

III. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 01.06.2017r.


Kierownik DPD

Załącznik do CV do pobrania

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.