aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Asystent Osoby Niepełnosprawnej (ON) oferta nr 14/2017/CISW/ ChSD
 data: 2017-10-12Oddział: Klucze-Siedziba główna
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I Asystent osoby niepełnosprawnej w Centrum Integracji Społecznej w Witowie gm. Irządze w ramach projektu konkursowego "Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych


Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony III. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia 1.11.2017r.

cała oferta na stronie CIS

ciswitow.pl

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.