aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ
 data: 2007-11-19
ogłasza:
przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 210.000,- EURO – na dostawę i instalację windy wewnętrznej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i instalacja windy wewnętrznej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.

ogloszenie o przetargu.doc
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zal1 Formularz ofertowy.doc
zal2 oświadczenie.doc
zal3 Kryteria oceny oferty.doc
zal4 oświadczenie.doc
zal5 wzór umowy.doc
zal6 rysunek techniczny.jpg


   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.