aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 IV Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Śląskiego
 data: 2008-03-07
Cel imprezy:
- aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych
- promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej
- integracja środowiska zdrowych i niepełnosprawnych
- możliwość zaprezentowania efektów działalności placówek

Warunki uczestnictwa:
IV Prezentacje mają charakter dwuetapowy:

I etap:
- w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- konkurs obejmuje występ artystyczny w dowolnej formie ( taniec, śpiew, układ taneczno-choreograficzny, chór) czas prezentacji 15 minut (max);
- Placówki mogą nadsyłać swój dorobek twórczy na kasetach VHS oraz płytach VCD, DVD w terminie do 04 kwietnia 2008 roku na adres:

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Łazy ul. Brzozowa 19
42- 450 Łazy

- komisja złożona z niezależnych osób w składzie 5 członków wyłoni 10 najlepszych projektów w zakresie twórczości scenicznej;
- uczestnicy dostarczają prace na własny koszt ( nagrania nie będą zwracane);
- autorzy wyłonionych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu listownie i mailem do 30 kwietnia 2008r;

II etap

- wyróżnione Warsztaty zaproszone będą do udziału w koncercie finałowym Prezentacji, który odbędzie się nad zalewem „Mitręga” w Łazach dnia 31 maja 2008 roku
- podczas koncertu wyłonione Warsztaty będą mogły również zaprezentować kiermasz wyrobów własnych wytworzonych na Warsztatach (wszystkie kiermasze otrzymują dyplomy uczestnictwa).
- autorzy wszystkich wyróżnionych prac scenicznych podczas koncertu zostaną uhonorowani dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami.
- dodatkową atrakcją będzie obecność GOŚCIA SPECJALNEGO

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.