aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Centrum Integracji Społecznej
 data: 2008-09-26
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach od 2 lat prowadzi Centrum Integracji Społecznej w którym prowadzona jest społeczna i zawodowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , mających trudności w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym.


W Centrum uczestniczą w ramach zawartych indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, podopieczni schroniska dla bezdomnych w Kluczach prowadzonego przez ChSD, ale także osoby bezrobotne z miasta Zawiercia. MOPS w Zawierciu realizuje projekt finansowany ze środków EFS ,, Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercia PO KL „ poddziałanie 7.1.1. Centrum Integracji Społecznej w Kluczach podpisało 15.07.2008 porozumienie o współpracę z MOPS w Zawierciu, o kierowanie osób z terenów miasta Zawiercia do CIS.

Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.