aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne wyróżnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 data: 2008-12-12
Wręczenie wyróżnień było finałem dwudniowej konferencji poświęconej aktywnym formom pomocy zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie
przy ul. Limanowskiego 23.
W gronie zacnych osobistości uczestniczących przy wręczaniu wyróżnień laureatom Dobrych Praktyk`2008 znaleźli się

Pani Joanna Staręga-Piasek - przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej

Pan Cezary Miżejewski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Pan Krzysztof Więckiewicz - dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS

Pani Krystyna Wyrwicka – dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS

Pan Andrzej Trzecieski - Wydział Aktywnych Form Pomocy MPiPS.


Tu podaj tekst alternatywny

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zostało wyróżnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ceremonię wręczania wyróżnień laureatom Dobrych Praktyk 2008 poprzedziło wystąpienie Pani Joanny Staręgi-Piasek reprezentującej Radę Pomocy Społecznej, która podkreśliła, iż wbrew powszechnej opinii utrwalanej przez ogólnopolskie media w pomocy społecznej dzieją się przede wszystkim dobrze, czego przykładem jest działalność laureatów zasługująca na wyróżnienie, jako dobra praktyka stanowiąca wzór do naśladowania.

Tu podaj tekst alternatywny

Ponadto Zostały wręczone wyróżnienia indywidualne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Dobrych Praktyk 2008.Dla:
Wyróżniono Panią Agatę Swędzioł, pracownika ChSD

Tu podaj tekst alternatywny

Wyróżnienia przyznano w siedmiu obszarach tematycznych:

• Klub Integracji Społecznej, jako aktywna forma pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• Świetlice i kluby młodzieżowe – miejsce pracy, pomocy dzieciom i młodzieży
• Promowanie i wspieranie spółdzielczości socjalnej – działalność Ośrodków Wspierania Spółdzielni Socjalnych
• Aktywne przeciwdziałanie bezdomności
• Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
• Promowanie Europejskiego Funduszu Społecznego
• Promowanie partnerstwa i aktywności lokalnej w dziedzinie pomocy i integracji społecznej


   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.