aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Konferencja w Radomsku
 data: 2009-04-17Oddział:
W dniu 16.04.2009r o godzinie 11.00 w Restauracji Hotelu "Zameczek"odbyła się konferencja promująca projekt "Centrum Integracji Społecznej w Radomsku szansą dla osób bezrobotnych i bezdomnych"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było zapoznanie przedstawicieli instytucji samorządowych, pozarządowych, lokalnych mediów i osób zainteresowanych nową formą działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konferencje otworzył i powitał zebranych gości Wiesław Gościej, Przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Radomsku. Następnie Pani Ruta Gościej, Kierownik Centrum Integracji Społecznej przedstawiła prezentację multimedialną na temat utworzenia i działalności Centrum Integracji Społecznej w Radomsku. W dalszej części spotkania przedstawicie Zarządu ChSD w Radomsku złożyli podziękowania instytucjom i organizacjom za wkład i pomoc w utworzeniu CIS w Radomsku. Na zakończenie konferencji Sekretarz Stowarzyszenia Janusz Kosętka krótko podsumował działalność ChSD w 2008 roku.

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.