aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

  Nowy zawód, większa pewność siebie
 data: 2009-10-01Oddział:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Klucz stale rozszerza swoją działalność. Wkrótce będzie wspierać bezrobotnych i ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym także w Zawierciu poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej.
Wszystko dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez stowarzyszenie w ramach działania 7.2.1 ,, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Podobna placówka od trzech lat działa z powodzeniem w Kluczach i Łazach.

ChSD zdobyło na ten cel ponad 1,3 mln. Partnerem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. Kwota ta pozwoli na utworzenie jednostki oraz realizację kompleksowych zadań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, między innymi organizację kursów zawodowych, wsparcia psychologicznego, terapeutycznego czy socjalnego.

-CIS rozpocznie działalność w październiku, chcemy objąć wsparciem 80 osób długotrwale bezrobotnych. Powstanie tu aż sześć pracowni. Każda oferować będzie naukę w innym zawodzie. Wybieramy zawody, które są najbardziej poszukiwane na lokalnym rynku pracy. W tym celu przeprowadziliśmy dokładną diagnozę społeczną, popartą m.in. danymi powiatowego urzędu pracy oraz MOPS. Uczestnicy projektu będą szkolić się przez okres od 7 do 11 miesięcy. Na zakończenie otrzymają certyfikaty ukończenia CIS. Planujemy ze 40 procent uczestników projektu znajdzie pracę - podkreśla Agata Swędzioł, kierownik CIS w Kluczach i koordynator projektu . Zawierciańska placówka ma prowadzić szkolenia w zawodach: murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz, ogrodnik-florysta, hydraulik, asystent osoby niepełnosprawnej oraz opiekun socjalno-bytowy.

Pomocą centrum objęte zostaną nie tylko osoby długotrwale bezrobotne, ale również grupy szczególnie trudne: uzależnieni od alkoholu i narkotyków, którzy przeszli terapię, bezdomni, zwolnieni z zakładów karnych oraz uchodźcy. - Osoby te wymagają kompleksowego wsparcia- CIS nie tylko pozwala im na przekwalifikowanie czy przyuczenie do zawodu, ale również uczy jak planować życie i zaspokajać potrzeby własnymi siłami – dodaje Agata Swędzioł.

Na tym nie koniec. W tworzonej jednostce zatrudnienie znajdzie 14 specjalistów – instruktorów zawodu, pracowników socjalnych, psychologów czy terapeutów, bowiem i takim rodzajem wsparcia zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu. Miasto na Śląsku zostało wytypowane do utworzenie CIS nieprzypadkowo. CIS w kluczach współpracował już wcześniej z opieką społeczna w Zawierciu. Niegdyś prężnie rozwijający się ośrodek przemysłowy, dziś cierpi z powodu wysokiej stopy bezrobocia. Z pomocy społecznej, w różnych formach, korzysta aż 32 procent społeczeństwa. Centrum Integracji Społecznej jest doskonałym narzędziem, aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stąd pomysł rozszerzenia działalności na Śląsk. Wystąpiliśmy również o fundusze unijne na utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej -ośrodka zajmującego się szeroko pojęta edukacją w zakresie tworzenia takich podmiotów jak CIS czy spółdzielnie socjalne. Swoje uczestnictwo w projekcie zadeklarowało sześć Małopolskich gmin. Centrum miałoby wspierać instytucje, w tworzeniu tych podmiotów na swoim terenie. – kończy Agata Swędzioł .

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.