aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Szansa na lepsze jutro dla mieszkańców Łaz
 data: 2009-10-08Oddział:
Jeszcze w tym miesiącu, w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach, rozszerzy swoją działalność Centrum Integracji Społecznej. Stowarzyszenie zdobyło na ten cel ponad milion złotych.
- Dzięki tym funduszom przygotujemy do aktywnego życia zawodowego i społecznego 50 mieszkańców z terenu gminy Łazy. To osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – podkreśla wiceprezes ChSD, Beata Szczygieł.

Dofinansowanie jakie zdobyło stowarzyszenie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt „Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro” realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łazach.

-Uczestnikom oferujemy nabycie umiejętność zawodowych, możliwość przekwalifikowania oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zajęciach teoretyczno – praktycznych. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w 5 pracowniach: ogólnobudowlanej, wykończenia wnętrz, ogrodniczo – porządkowej, krawieckiej oraz opiekuna osób starszych - wymienia wiceprezes Szczygieł.

CIS zapewni również uczestnikom poradnictwo indywidualne: socjalne, psychologiczne, prawne oraz warsztaty zadaniowe. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Osoby zdobywające nowe kwalifikacje w CIS, podczas udziału w projekcie będą otrzymywać będą świadczenie integracyjne, wypłacane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota ta ma wynosić sto procent zasiłku dla bezrobotnych. Każdy uczestnik uzyska także możliwość zdania egzaminu końcowego oraz certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Jeśli chcesz zostać naszym uczestnikiem powinieneś: • Złożyć Wniosek wyrażający chęć uczestnictwa, w Biurze Projektu • Dostarczyć skierowanie do uczestnictwa z Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy lub innych instytucji wspierających


Biuro projektu:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Brzozowa
19; 42 – 450 Łazy
Tel. 032 67 30 211
mail: cis.lazy@op.pl

Partner :

Urząd Miejski
ul. Traugutta 15
42 – 450 Łazy
tel. 032 67 29 422


Tekst alternatywny

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.