aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Spółdzielnia szansą na atrakcyjną pracę
 data: 2009-12-01Oddział:
W Kluczach powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna założona przez dwa stowarzyszenia. „Opoka” – bo taką nosi nazwę, powstała w ramach projektu „ABC Gospodarki Społecznej”. Spółdzielnię założyło – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.
Jej działalność zainaugurowała konferencja „Przedsiębiorczość społeczna – alternatywne formy aktywizacji środowisk lokalnych”. - Gdy rozpoczynaliśmy działalność, szczytem naszych marzeń było, by wykarmić i zapewnić dach nad głową najbardziej potrzebującym. Teraz dajemy im szansę powrotu do normalnego życia i społeczeństwa. Spółdzielnia socjalna jest kolejnym elementem tego procesu – podkreśla prezes ChSD Klucze, pastor Daniel Wołkiewicz. O przyszłości przedsiębiorstw społecznych dyskutowali przedstawiciele samorządów, ośrodków pomocy społecznej, goście z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. - Takie inicjatywy są bardzo potrzebne – ocenia wicestarosta Kazimierz Ściążko. –Najłatwiej jest dać osobom bezrobotnym pieniądze. Danie szansy na powrót na rynek pracy wymaga znacznie więcej zaangażowania, ale procentuje w przyszłości. Daje tym ludziom szansę na samodzielność i normalne życie. Obszar działalności przedsiębiorstwa będzie miał w początkowym okresie zasięg gminny i powiatowy, nie wykluczamy również działalności o zasięgu wojewódzkim. Wicestarosta zadeklarował również chęć współpracy z pierwszą w powiecie spółdzielnią. Będzie ona działać w branży cateringowej. - Nisza rynkowa, którą się zajmiemy, to segment rynku dostarczania posiłków klientom ośrodków pomocy społecznej i pracownikom firm na terenie powiatu. Zamierzamy również zajmować się oferowaniem usług typowych dla branży cateringu: organizacją bankietów, konferencji, szkoleń i seminariów. W przypadku naszej spółdzielni nie będziemy oferować szczególnie wykwintnych lub wymyślnych dań. Jednak pewne elementy tej koncepcji chcemy zastosować, poprzez nadawanie posiłkom szczególnych cech smakowych i jakościowych, dostosowanych do potrzeb i gustów odbiorców – podkreśla prezes przedsiębiorstwa, Agata Swędzioł. Produkty oferowane przez spółdzielnię to obiady, kanapki, sałatki czy przystawki. Pierwsze efekty pracy spółdzielni można było podziwiać i smakować podczas prezentacji, w przerwie obiad. Sałatki, przystawki i ciasta przypadły do gustu wszystkim. W początkowej fazie swojego istnienia „Opoka” będzie prowadzić działalność na terenie gminy Klucze. W późniejszym okresie planowane jest jej rozszerzenie na cały powiat. - Odbiorcami będą więc zróżnicowane grupy klientów, z jednej strony osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, którym przyznawane są zasiłki celowe. Osoby i rodziny wymagające stałego wsparcia jednostek , również ze względu na stan zdrowia. Jednak naszymi klientami będą także ludzie aktywni zawodowo, osoby wykształcone, pracownicy jednostek samorządowych i firm – dodaje wiceprezes Agnieszka Ścigaj. Spółdzielnia zamierza stosować koncepcję marketingową. Wybór tej formy działalności oparty jest na przeświadczeniu, że w ten sposób uda się skupić na oczekiwaniach i potrzebach klientów. Ciągłe monitorowanie potrzeb klientów i dostosowywanie do nich oferty, pozwoli na dynamiczny i elastyczny rozwój spółdzielni. Dokładna znajomość grup i potrzeb lokalnego rynku, pozwala stwierdzić że taka forma działalności prowadzona przez spółdzielnię socjalną jest niezbędna. Odpowiada na potrzeby lokalnego rynku, wpłynie na rozwój społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie do pracy w spółdzielni osób z grupy wykluczonych społecznie. Poprzez swoją działalność zlikwiduje problem niedożywienia na terenie gminy w odniesieniu do klientów OPS. Pierwszymi pracownicami spółdzielni będą m.in. podopieczne Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez CHSD Klucze. – Tu nasze uczestniczki zdobywają umiejętności zawodowe w pracowni gastronomiczno -cateringowej. Nabyta wiedza praktyczna pozwoli im na podjecie pracy – dodaje prezes Swędzioł. Mocną stroną Spółdzielni są regulacje prawne, które dają im pierwszeństwo w ubieganiu się o realizację zamówień samorządów. Obsługa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, stwarza natomiast możliwość pozyskania szerokiego grona klientów już na samym początku działalności. - Cieszymy się, że przepisy umożliwiają nam wsparcie tej inicjatywy i z pewnością z tego skorzystamy – deklaruje wójt gminy Klucze, Małgorzata Węgrzyn. Wsparcie działalności poprzez zlecenie zadań, przez samorządy, przyczyni się do stworzeniem kilku nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, po 50 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnych itp. - Oferowane przez nas ceny są bardzo atrakcyjne, dzięki czemu samorządy będą mogły zmniejszyć wydatki na ten cel - argumentuje wiceprezes Ścigaj. Spółdzielnię stworzyły dwa stowarzyszenia, które są doświadczone w pracy z osobami wykluczonymi, fakt ten jest dobrze znany lokalnym władzom. Posiadają one swego rodzaju markę i cieszą się dużym zaufaniem ze strony społeczeństwa. Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znacznym stopniu ułatwi rozpoczęcie działalności jest możliwość ubiegania się o dotacje z Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych, projektów systemowych, Urzędu Pracy na zatrudnienie osób wykluczonych oraz o dotację dla nowych członków spółdzielni. Na rozruch „Opoka” otrzymała 20 tys. złotych właśnie z OWSS. Na początku swojej działalności, przez rok, spółdzielnia będzie mogła korzystać z zaplecza Inkubatora ES w Kluczach. Dla przedsiębiorstwa oznacza to możliwość bezpłatnego użytkowania lokalu, korzystania z obsługi biurowej i księgowej oraz doradztwa prawnego i marketingowego. Doświadczenie nabrane w ciągu pierwszego roku działalności pozwoli na samodzielne prowadzenie tych działań przez pracowników w kolejnych latach.
Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.