aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Konferencja Centrum Integracji Społecznej Pomocne Tobie
 data: 2010-01-19Oddział:
Podczas konferencji jaka odbyła się 19 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, uroczyście zainaugurowano działalność Centrum Integracji Społecznej w tym mieście. Spotkanie było okazją do przybliżenia zaproszonym gościom i uczestnikom Centrum, zasad jego funkcjonowania i finansowania. Nadmieńmy, że zawierciański CIS założony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Klucz, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu, rozpoczął funkcjonowanie już w październiku.
Dwa pierwsze miesiące poświecono na sprawy organizacyjne. W grudniu uczestnicy CIS rozpoczęli naukę zawodu w sześciu pracowniach. Jak przypomniała wiceprezes ChSD Klucze, Beata Szczygieł, wszystko dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez stowarzyszenie w ramach działania 7.2.1 ,, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Wiceprezes przedstawiła zebranym ogólny zarys unijnego projektu ChSD, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 1,3 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Od wielu lat zajmujemy się osobami, które znalazły się w trudniej sytuacji. Zaczynaliśmy od podstaw, ale wciąż chcieliśmy czegoś więcej. CIS to jedno z najlepszych narzędzi wykorzystywanych przez nas w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – podkreślał prezes ChSD pastor Daniel Wołkiewicz. Zalety CIS docenił również dyrektor MOPS Zawiercie, Zygmunt Knopik – To bardzo dobra forma pomocy. Uczestnicy nie tylko uczą się ale również pracują i zarabiają. Jednocześnie projekt ten jest elementem rozwoju bazy społecznej naszego miasta – zachwalał dyrektor , przypominając że uczestnicy CIS, w ramach zajęć modernizują budynek przytuliska dla osób bezdomnych. Celem projektu „Centrum Integracji Społecznej Pomocne Tobie”, jest kompleksowa aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zawiercie. Aktywizacja odbywa się poprzez wsparcie i uczestnictwo w zajęciach w Przedsiębiorstwie Społecznym. Udział w zajęciach CIS pozwala uczestnikom nabywać umiejętności zawodowych, przyuczyć się do zawodu, przekwalifikować lub zdobyć nowe kwalifikacje. To również nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem. CIS pomaga także w kształceniu umiejętności powalających na pełnienie ról społecznych i osiągniecie wyższej pozycji społecznej. Szacuje się, że 30 procent beneficjentów CIS, po zakończeniu projektu powróci na rynek pracy. Uczestnicy CIS mają możliwość kształcenia się w aż sześciu zawodach. Pracownie zostały dobrane tak, aby szkolić w profesjach najbardziej poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Tu mogą zdobyć kwalifikacje w zawodach murarz-tynkarz, malarz, hydraulik, ogrodnik-florysta oraz opiekun osoby starszej i opiekun osoby niepełnosprawnej. - Postawiliśmy na praktyczna naukę zawodu, bowiem dzięki temu, nasi uczestnicy zdobędą możliwie najpełniejsze doświadczenie w wybranej przez siebie dziedzinie - mówiła kierownik CIS Agata Swędzioł. Działalność CIS pochwaliła również wiceprezydent Zawiercia, Barbara Łada. – Tym projektem można pokazać, ze działając wspólnie da się osiągnąć znacznie więcej. Mam nadzieję, że dzięki uczestnictwu w projekcie, osoby bezrobotne powrócą na rynek pracy – mówiła szefowa magistratu. Konferencję zakończył poczęstunek przygotowany przez założoną przed zaledwie miesiącem Spółdzielnię Socjalną „Opoka”. To także projekt ChSD Klucze realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, w ramach projektu ABC Gospodarki Społecznej.

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Więcej zdjęć

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.