aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Od nas uczą się spółdzielczości socjalnej
 data: 2010-02-15Oddział:
Przedsiębiorstwa społeczne, jakimi są spółdzielnie, socjalne nie są zbyt popularne. Tymczasem dają one sporo możliwości osobom borykającym się z problemem bezrobocia. Taka właśnie spółdzielnia powstała w październiku zeszłego roku w Kluczach. Jej założycielami są Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Klucz”. Z doświadczeń młodego przedsiębiorstwa chcą korzystać inne organizacje i jednostki samorządowe. Ostatnio gościliśmy w Kluczach przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie oraz grupę kobiet zainteresowanych założeniem spółdzielni.
Goście z Miechowa zostali skierowani do nas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Jak podkreślała przedstawicielka tej instytucji Katarzyna Zientarska, ROPS realizuje właśnie projekt, który ma wspierać działanie już istniejących i powstawanie nowych spółdzielni socjalnych. Zdaniem kierownika OPS w Miechowie, Lecha Kochańskiego, niewielu uczestników projektów systemowych, wdrażanych w tym mieście, po ich zakończeniu znajduje pracę. – W przypadku spółdzielni socjalnej może być inaczej. Przedsiębiorstwo społeczne jest dobrą kontynuacją projektów wspierających zatrudnienie – ocenia szef OPS. Wraz z pracownikami opieki społecznej, w spotkaniu uczestniczyły również mieszkanki Miechowa, które poszukują stałego zatrudnienia i rozważają założenie spółdzielni. Prezes Spółdzielni Socjalnej „Opoka” Agata Swędzioł, szczegółowo opowiadała o procedurach związanych z założeniem przedsiębiorstwa społecznego. Zwracała uwagę na trudności, jakie mogą czekać podczas spełniania procedury związanej z tworzeniem spółdzielni. To pierwsza, ale nie ostatnia wizyta przedstawicieli samorządów i ośrodków pomocy społecznej w Kluczach. – Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, zorganizujemy cykl szkoleń poświęconych tworzeniu spółdzielni socjalnych – podkreśla prezes Swędzioł. Spotkania będą odbywać się cyklicznie przez cały rok. Sześć z nich zostanie zorganizowanych w Kluczach, a kolejnych sześć w Krakowie. Spółdzielnia „Opoka” będzie również partnerem jednego z projektów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości społecznej. Odbiorcami projektu będą przedstawiciele gmin i ośrodków pomocy społecznej z całego kraju. W jego ramach odbywać się będą wizyty studyjne i warsztaty promujące dobre praktyki w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Tekst alternatywny
   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.