aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 W Łazach o CIS wiedzą niemal wszystko
 data: 2010-02-16Oddział:
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyła się konferencja „Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro” . Projekt współfinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje od października minionego roku, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Jego partnerami są: Urząd Miasta i Gminy w Łazach oraz miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jak podkreślała wiceprezes ChSD Beata Szczygieł, stowarzyszenie ma spore doświadczenia w prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej. Tu osoby bezrobotne mają szanse na zdobycie nowego zawodu i ciekawej pracy. - Wiążemy bardzo duże nadzieje z tą inicjatywą. Taką formę walki z bezrobociem warto kontynuować. W końcu każdy z nas może znaleźć się na zakręcie życia, i wtedy ważne jest, by ktoś wyciągnął do nas pomocną dłoń – mówił burmistrz Łaz, Maciej Kaczyński. Zasady działalności CIS przedstawiła uczestnikom konferencji, koordynatorka projektu Agnieszka Burchardt. W Łazach działają pracownie: ogólnobudowlana, malarsko-wykończeniowa, ogrodniczo-porządkowa, krawiecka oraz opiekuna osób starszych. Oprócz nauki zawody uczestnicy CIS biorą również udział w warsztatach zadaniowych, które mają im pomagać m.in. w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, kryzysami, polepszać samoocenę oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Ponadto, w ramach Centrum, przeprowadzono 80 godzin zajęć z doradcą zawodowym. - Doradca zawodowy również podpowiadał beneficjentom , jaką ścieżkę zawodową bądź edukacyjną mogliby obrać. Należy zwrócić jednak uwagę, że nie daje on gotowych rozwiązań on informuje, wspiera, towarzyszy i doradza, ale odpowiedzialność za to, jak potoczy się dalsza ścieżka zawodowa, spoczywa na każdym z uczestników - podkreśla koordynatorka. Urozmaiceniem multimedialnej prezentacji było spotkanie z uczestniczkami CIS. Panie, które uczą się zawodu w pracowni krawieckiej, zaprezentowały wykonaną przez siebie garderobę. Na zakończenie spotkania o aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektów operacyjnych „Kapitał Ludzki”, opowiadała Katarzyna Morawiec - kierownik Referatu Wsparcia Systemowego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst alternatywny
   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.