aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Projekt Promyk
 data: 2011-02-01Oddział:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Miejsce realizacji projektu:
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Betania,
Katowice-Załęże, ul. Gliwicka 267

Termin:
1 lutego 2011 – 31 grudnia 2012 roku

Uczestnicy
• Rodziny, w których jedno lub oboje rodziców są długotrwale bezrobotni (od co najmniej 24 miesięcy), zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy,

• Młodzież w wieku do 15 do 25 lat (osoby które kontynuują naukę lub też zakończyły edukację, jednak nie podjęły jeszcze zatrudnienia)

Wybierzemy 20 pełnych rodzin (rodzice i dzieci) oraz 10 rodzin w których matka lub ojciec samotnie wychowują dziecko.


Dokładny opis projektu do pobrania(DOC)

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.