aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Procent prosto z serca
 data: 2011-02-10Oddział:
Rozpoczął się okres, w którym rozliczamy się z fiskusem ze swoich dochodów. To jednocześnie czas, w którym możemy podzielić się jednym procentem naszego podatku z organizacjami niosącymi pomoc potrzebującym. Taką organizacją jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Jak przekazać 1% swojego podatku

Należy uzupełnić odpowiednią rubrykę w formularzu deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, podając nazwę organizacji ( CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE) oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ( 0000087073 ). Deklarowaną kwotę (1% podatku) należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Pieniądze (1% podatku) zostaną przekazane przez urząd skarbowy do 3 miesięcy po terminie złożenia deklaracji podatkowej.

ChSD jest organizacją pozarządową o statucie organizacji pożytku publicznego, czyli organizacją, która prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Przekazując 1% dla naszej organizacji, wspierasz jej cele i sposób działania, inwestujesz także w różne obszary działań publicznych, uznanych przez nas za ważne - pracę z ludźmi bezdomnymi, ubogimi, niepełnosprawnymi. Działamy głównie na polu na polu pomocy społecznej. Działamy już od dziesięciu lat. Mamy 25 oddziałów w całej Polsce. Prowadzimy schroniska dla osób bezdomnych, świetlice socjoterapeutyczne, hostele, hospicja, ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących, domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci.

Głównym środkiem utrzymania - jako organizacji non profit - są darowizny i dotacje. Dzięki nim oraz dzięki ludziom dobrej woli, ChSD dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski.

W głównej siedzibie ChSD w Kluczach od ośmiu lat działają Warsztaty Terapii Zajęciowej. To prowadzone są zajęcia dla 25 dorosłych z niepełnosprawnością umysłową. Do dyspozycji mają oni pięć pracowni. Jest to działanie wielokierunkowe oparte m.in. na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego, mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Terapia zajęciowa daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w indywidualnej formie, określając jego wewnętrzne oraz zewnętrzne predyspozycje.

Bardzo ważna dziedziną działalności ChSD są Centra Integracji Społecznej. Takie placówki działają w Kluczach, Łazach i w Zawierciu. To jednostki realizujące kompleksowe zadania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, między innymi organizację kursów zawodowych, wsparcia psychologicznego, terapeutycznego czy socjalnego. Uczestnicy szkolą się przez okres od 7 do 11 miesięcy. Na zakończenie otrzymają certyfikaty ukończenia CIS. W Centrach zajmujemy się osobami długotrwale bezrobotnymi wspierając je w powrocie na rynek pracy. CIS nie tylko pozwala im na przekwalifikowanie czy przyuczenie do zawodu, ale również uczy jak planować życie i zaspokajać potrzeby własnymi siłami.

Tekst alternatywny


   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.