aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 r. w Częstochowie. Dwa lata później - 10.12.2001 r. - z inicjatywy pastora Daniela Wołkiewicza główna siedziba została przeniesiona do Klucz. Tu jako pierwsze powstaje Schronisko "Dom Nadziei" dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Od tego momentu datuje się prężny rozwój organizacji. Do końca 2004 r. zostają utworzone 22 Oddziały Terenowe ChSD, a podobnych Schronisk na terenie całego kraju jest już 19. Działają również świetlice socjoterapeutyczne, hostele, hospicja, ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących, domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci.

Chęć niesienia pomocy innym sprawia, że Stowarzyszenie systematycznie rozwija swoją działalność. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, wspiera ubogich, bezdomnych i bezrobotnych. Stale też poszerza grono osób, które chcą pomagać w podobny sposób: - w lutym 2005 r. został utworzony nowy Oddział Terenowy w Pieszycach, a w kolejnych miesiącach dwa następne - w Katowicach (marzec 2005 r.) i Włocławku (czerwiec 2005 r.).

Głównym środkiem utrzymania - jako organizacji non profit - są darowizny i dotacje. Dzięki nim oraz dzięki ludziom dobrej woli, ChSD dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski. Swym podopiecznym zapewnia nie tylko dach nad głową, ale też wsparcie duchowe i pomoc terapeutyczną.

W sierpniu 2004 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne uzyskało status organizacji pożytku publicznego.ENGLISH


Christian Charity Association is a non-governmental organization operating mainly on the field of social assistance. We can express our mission in words of St. Matthiew quoted from Bible “ feed the hungry, give drink to the thirsty, invite the stranger, visit the sick and come to prisoner'

The association was founded in September 1999 in Czestochowa. Two years later on 10th December 2001 pastor Daniel Wołkiewicz moved the head office to Klucze which was a place where the first shelter for homeless 'Dom Nadziei '( House of Hope) was set up. Later a new Therapy Workshop for mentally and physically disadvantaged was opened. Since that moment started energetic expansion of the organization. Until 2004, ChSD established 22 divisions as well as 19 similar shelters were opened. There were also sociotherapeutic day-rooms, hostels, hospices, centers for alcoholics and drug addicted, canteen to those in the greatest need, shelters for victims of family violence and single mothers with children

Our drive to provide help for others motivated greater progress in organization's performance. Temporarily ChSD is engaged in various charity events and projects e.g. giving away clothing and food, supporting the poor and unemployed. The number of people who wanted to join this work also increases – in February 2005 another divisions were opened in Pieszyce and a couple of months later two more in Katowice ( March) and Włocławek (June).Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.