aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

!!! U W A G A !!! - PRZEKAŻ 1% PODATKU

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia: 11.08.2004r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne posiada status organizacji pożytku publicznego.
W związku z tym, wszystkie darowizny przekazane na cele statutowe Stowarzyszenia będzie można odpisać od dochodu oraz 1% od podatku.

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA DOBROCZNYNNEGO.

NR KRS 0000087073

W tym roku, rozliczając się z podatku za rok 2012, możemy osobiście zadecydować, na jaki cel przeznaczyć część naszego podatku. Nie musimy w całości oddać go skarbowi państwa - 1% możemy przekazać dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Na jakiej podstawie?

Podstawą dla przekazania 1% naszego podatku jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W art. 27 możemy znaleźć zapis mówiący, że jako podatnicy mamy prawo przekazać 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Co to jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową o statucie organizacji pożytku publicznego, czyli organizacją, która prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Przekazując 1% dla naszej organizacji, wspierasz jej cele i sposób działania, inwestujesz także w różne obszary działań publicznych, uznanych przez nas za ważne - praca z ludźmi bezdomnymi, ubogimi, niepełnosprawnymi.

Kto i kiedy może przekazać 1%?

1% może przekazać każda osoba fizyczna, która osobiście rozlicza się z urzędem skarbowym przy pomocy PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Osoby rozliczające się poprzez ZUS i KRUS, jeśli zechcą wesprzeć swym podatkiem OPP, muszą samodzielnie wypełnić i złożyć PIT.

1% Państwa podatku jest niezbędny, abyśmy mogli działać - dla nas wszystkich.

NR KRS 0000087073

Nr konta: PKO BP o/Olkusz 79 1020 2430 0000 8402 0017 9853

Jak przekazać 1% - instrukcja krok po kroku.

Jak przekazać 1% swojego podatku :

Należy uzupełnić odpowiednią rubrykę w formularzu deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, podając nazwę organizacji ( CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE) oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ( 0000087073 ). Deklarowaną kwotę (1% podatku) należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Pieniądze (1% podatku) zostaną przekazane przez urząd skarbowy do 3 miesięcy po terminie złożenia deklaracji podatkowej.

br

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.